Opleiding Wro, Omgevingswet & vastgoedrecht
Datum: 16 maart 2017 - 22 juni 2017

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro) in gebiedsontwikkeling. In vijf tot acht intensieve en specialistische masterclasses komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.

Inhoud
De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de toekomstige Omgevingswet. U maakt kennis met de financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten. Er wordt diep ingezoomd op de financiële en juridische onderbouwing van de GREX-wet (onderdeel van de Wro). Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en subsidie dan wel staatssteun. Tenslotte kijken we naar de juridische aspecten rondom planschade en kostenverhaal.

Facultatief kunt u de masterclass Basis taxatieleer (inclusief de onteigeningsprocedure) volgen, de masterclass 'Fiscaliteiten gebiedsontwikkeling' en het integratiecollege ´Grondbeleid´. 

Duur van het programma
De basiscursus bestaat uit 5 tot 8 masterclasses van één dag. Aan het einde van de opleiding wordt er een examen afgenomen. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »