Planschade en nadeelcompensatie
Datum: 21 april 2015

Aanleiding
Met de invoering van de Wro kan gesteld worden dat het recht op planschade (nog) meer verwant is geraakt aan het recht op nadeelcompensatie. In deze cursus wordt ondermeer ingegaan op de gevolgen die deze wijzigingen voor de planschadepraktijk met zich brengt zoals de inschatting van het voor rekening van de burger blijvend normaal maatschappelijk risico.
Voor de leek is overheidsaansprakelijkheid inmiddels een bijna onbegaanbaar terrein. Echter, ook voor diegenen die regelmatig met deze aspecten te maken hebben is de materie complex. Daardoor worden de kansen op succes van de schadeclaim of juist het verweer mogelijk niet benut.

Inhoud
In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op praktische mogelijkheden voor overheden om risico's op planschade en nadeelcompensatie te beheersen of voorkomen. Tijdens de cursusdagen is ruimte ingebouwd voor praktijkvoorbeelden en discussie. U kunt uw eigen praktijkervaringen tijdens de cursus voorleggen aan de deskundige en ervaren docenten en mededeelnemers.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor diegene die in de praktijk te maken heeft met planschade of nadeelcompensatie en zijn of haar kennis op dit terrein wil verdiepen. Voorkennis over de begrippen planschade, zelfstandig schadebesluit, nadeelcompensatie en onrechtmatige daad wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor:

 • (Juridische) beleidsmedewerkers werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • Juridische (planologische) adviseurs, rentmeesters, advocaten, notarissen en makelaars
 • Projectontwikkelaars, adviseurs en bouwers

 Zie voor meer informatie de webpagina van GEO-plan

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Kortgeldlimiet

  Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

 • Sloopwaarde

  Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »