Planschade en nadeelcompensatie
Datum: 21 april 2015

Aanleiding
Met de invoering van de Wro kan gesteld worden dat het recht op planschade (nog) meer verwant is geraakt aan het recht op nadeelcompensatie. In deze cursus wordt ondermeer ingegaan op de gevolgen die deze wijzigingen voor de planschadepraktijk met zich brengt zoals de inschatting van het voor rekening van de burger blijvend normaal maatschappelijk risico.
Voor de leek is overheidsaansprakelijkheid inmiddels een bijna onbegaanbaar terrein. Echter, ook voor diegenen die regelmatig met deze aspecten te maken hebben is de materie complex. Daardoor worden de kansen op succes van de schadeclaim of juist het verweer mogelijk niet benut.

Inhoud
In de cursus wordt uitgebreid ingegaan op praktische mogelijkheden voor overheden om risico's op planschade en nadeelcompensatie te beheersen of voorkomen. Tijdens de cursusdagen is ruimte ingebouwd voor praktijkvoorbeelden en discussie. U kunt uw eigen praktijkervaringen tijdens de cursus voorleggen aan de deskundige en ervaren docenten en mededeelnemers.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor diegene die in de praktijk te maken heeft met planschade of nadeelcompensatie en zijn of haar kennis op dit terrein wil verdiepen. Voorkennis over de begrippen planschade, zelfstandig schadebesluit, nadeelcompensatie en onrechtmatige daad wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor:

 • (Juridische) beleidsmedewerkers werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • Juridische (planologische) adviseurs, rentmeesters, advocaten, notarissen en makelaars
 • Projectontwikkelaars, adviseurs en bouwers

 Zie voor meer informatie de webpagina van GEO-plan

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

 • Executiewaarde

  Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

 • Hypotheekwaarde

  De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »