Asbestsanering

2266 bekeken

Astbestsaneringis het verwijderen en afvoeren van asbest.

Voordat de asbestsanering start wordt een asbestinventarisatie opgesteld. Daarin wordt bepaald of er sprake is van asbest en van welk type. Indien het asbest een gevaar voor de volksgezondheid oplevert dient het verwijderd te worden. Verwijdering van hechtgebonden asbest uit gebouwen is meestal niet verplicht maar bij verwijdering dient dit via een strikt protocol te gebeuren.

Dit is het 'asbestverwijderingsbesluit'.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »