Bodemverontreiniging

1807 bekeken

Bodemverontreiniging is de verzamelterm voor in de grond of grondwater gebrachte stoffen die daar niet van nature thuishoren en (potentieel) schadelijk zijn voor mens, dier of natuur.

In de 'wet bodembescherming' is vastgelegd hoe met de bodem dient te worden omgegaan. Bij verontreiniging is een saneringplicht mogelijk.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »