Disconteringsvoet

68999 bekeken

De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te maken, om de contante waarde te bepalen. 

Vaak wordt deze waarde in de berekeningen ook aangeduid als rente of rendement. De hoogte van dit percentage is van veel factoren afhankelijk en kan fors verschillen. Een kleine wijziging in het percentage heeft over het algemeen grote financiële gevolgen.

De disconteringsvoet waarbij de som van de contante waarden van de toekomstige opbrengsten gelijk is aan de investering, heet de Internal Rate of Return (IRR). Dit rendementsbegrip geeft het rendement weer van een verzameling kasstromen verspreid over meerdere jaren.

De disconteringsvoet, oftewel de rente waarmee contant wordt gemaakt, wordt vaak bepaald door de minimale rendementseis. Deze rendementseis wordt bepaald door de mate van risico die gelopen wordt. Dit rendement bestaat uit de risicovrije rente die door de bank wordt gegeven en een opslag voor het gelopen risico.

De hoogte van de rente wordt door veel macro-economische factoren bepaald. Grofweg bestaat dit uit de inflatie en een opslag voor het ter beschikking stellen van geld.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »