Extramurale zorg

2153 bekeken

Zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden, waarbij de cliënten vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de cliënt in haar of zijn omgeving bezoekt.

Door extramurale zorgverlening kunnen mensen langer op zichzelf blijven wonen en krijgen ze toch de nodige zorg en verpleging. Deze zorg wordt vaak aangeboden in geschikte of aangepaste woningen (aanleunwoningen) die in de directe omgeving een verzorgingscentrum zijn gelegen, dit in verband met een korte aanlooptijd van de zorgverleners.

Bron: Thesaurus Zorg en Welzijn, Wikipedia

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »