Projectrendement

3752 bekeken

Onder het projectrendement verstaan we de Internal Rate of Return (IRR) die wordt berekend over alle fasen van een project.

Vooral in de fase van grondexploitatie zijn kasstromen vaak wisselend positief en negatief. Omdat een IRR bij (veel) wisselende kasstromen (positief en negatief) vaak lastig of niet te berekenen is, wordt het projectrendement berekend door de investering bij oplevering te bepalen (grondexploitatie tegen eindwaarde) en te verhogen met de investeringen in het vastgoed. De IRR die hieruit ontstaat is het projectrendement.

Zie ook Internal Rate of Return

terug