Stedelijke herverkaveling

2643 bekeken

Stedelijke herverkaveling is het herschikken van eigendomsrechten op onroerende zaken met een stedelijke functie, met het doel gebiedsontwikkeling op gang te brengen.

Stedelijke herverkaveling is een instrument om tot uitvoering bij gebiedsontwikkeling te komen. Het is één van de weinige juridische instrumenten die daarbij de eigenaren centraal stelt.  

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »