WOZ-waarde (WOZ waarde)

3134 bekeken

De WOZ-waarde is de vrije verkoopwaarde van onroerend goed en wordt bepaald aan de hand van een gemeentelijke taxatie. Niet ieder vastgoedobject wordt hiervoor individueel getaxeerd. De waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van een vergelijkbare woning die recent is verkocht of in een steekproef is getaxeerd. Deze waarde is één jaar geldig en bepaald de hoogte van de verplichte belasting afdrachten zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en enkele overige gemeentelijke belastingen/heffingen.

 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »