Indexeren

3041 bekeken

Een belangrijk gegeven in de financiële rekenkunde is de waardeontwikkeling van geld. Als gevolg van de groei van de economie, heeft alles de neiging duurder te worden. Dit heet inflatie en is erg belangrijk in het vastgoed. Vrijwel alle huren worden jaarlijks verhoogd met inflatie. Het laten stijgen van een bedrag met inflatie, noemen we indexeren.

Omdat bij vastgoedberekeningen vaak over vele jaren in de toekomst een inschatting moet worden gemaakt van de kasstromen, wordt vaak met een vaste indexering, ofwel inflatiepercentage, gerekend.

Onderstaande grafiek laat een constant stijgende huur zien over een periode van 20 jaar met een groei van 3,0% per jaar. De lijn wordt getypeerd door een buiging naar boven. Dit komt doordat de jaarlijkse huurgroei in absolute zin steeds toeneemt. De stijging wordt namelijk ook berekend over de stijgingen die in de voorgaande jaren hebben plaats gevonden (rente-op-rente principe).

 Indexeren

In formulevorm: X + (1+i) ^ t

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »