Nominaal Rendement

10363 bekeken

Het nominaal rendement is het daadwerkelijk te ontvangen rendement over een investering, inclusief inflatie.

De inflatie is het verschil met het reëel rendement, dat bestaat uit het nominaal rendement minus inflatie.

In het geval het rendement op een belegging 5% bedraagt, en de inflatie dat jaar 3% is, is het nominaal rendement 5%, maar het reëel rendement 2%.

In geval de inflatie hoger is dan het nominaal rendement, ontstaat een negatief reëel rendement. De inkomsten uit het rendement zijn toegenomen, maar de reële waarde van de inkomsten (koopkracht) is negatief ontwikkeld.

terug