Nominaal Rendement

11324 bekeken

Het nominaal rendement is het daadwerkelijk te ontvangen rendement over een investering, inclusief inflatie.

De inflatie is het verschil met het reëel rendement, dat bestaat uit het nominaal rendement minus inflatie.

In het geval het rendement op een belegging 5% bedraagt, en de inflatie dat jaar 3% is, is het nominaal rendement 5%, maar het reëel rendement 2%.

In geval de inflatie hoger is dan het nominaal rendement, ontstaat een negatief reëel rendement. De inkomsten uit het rendement zijn toegenomen, maar de reële waarde van de inkomsten (koopkracht) is negatief ontwikkeld.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »