Beleidswaarde

5984 bekeken

De Beleidswaarde is de bedrijfswaarde van een object op portefeuille waarbij wordt gerekend met de eigen parameters en inschatting van de organisatie.

Vaak zijn deze enigszins voorzichtig bepaald. Het voordeel van een eigen set parameters is dat de verschillende objecten in een portefeuille goed vergeleken kunnen worden. Per object kan, mits goed onderbouwd, van één of meer parameters worden afgeweken.

"De beleidswaarde is het bedrag dat we denken terug te verdienen met de investering." ( http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/aedes-magazine/2006/05/Corporaties_als_vastgoedbelegger.xml)

De beleidswaarde is gelijk aan de netto contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, uitgaande van het door de corporatie vastgestelde beleid. Deze beleidswaarde is dus niet per definitie gelijk aan de bedrijfswaarde.

Zie ook:              

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde                                  

Nominale waarde

Restwaarde                                     

Eindwaarde

Huurwaarde                                    

AeDexwaarde

Rendementswaarde                    

Woz-waarde

Bedrijfswaarde                                   

Uitpondwaarde

WSW-waarde 

Zie ook:

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »