Rendementswaarde

8199 bekeken

De Rendementswaarde is de Bedrijfswaarde van een object op een bepaald tijdstip in de exploitatiefase.

Deze Rendementswaarde wordt bepaald door de contante waarde van de resterende kasstromen op een bepaald moment.

De Rendementswaarde kan op twee manieren worden berekend:

 1.  De resterende kasstromen na een bepaald jaar contant maken naar het betreffende jaar.
 2. De Rendementswaarde van het voorgaande jaar indexeren met de disconteringsvoet en hier de kasstroom van het voorgaande jaar aftrekken.

Beide berekeningen leiden tot hetzelfde resultaat. Doorgaans kent de Rendemenswaarde het volgende verloop:

Plaatje verloop Rendementswaarde!!

Het is belangrijk om de Rendementswaarde op verschillende tijdstippen te kennen, om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen.

In onderstaande grafiek zijn drie lijnen weergegeven: de Boekwaarde van het object, de Rendementswaarde en de Marktwaarde.

Op een zeker moment T wil de directeur het pand verkopen voor een bedrag van € xxxxx,-. Conform de boekhouding wordt hiermee een (boek-)winst gerealiseerd van € xxxxx,-. Om echter het oorspronkelijk beoogde rendement te halen, is het noodzakelijk om minimaal de som van de resterende voorgecalculeerde kasstromen te krijgen, oftewel de Rendementswaarde in jaar X van € xxxx.

Als het object voor dit bedrag wordt verkocht wordt weliswaar voldaan aan de rendementseisen, maar op de markt zou een hogere opbrengst gerealiseerd kunnen worden.

Het is van belang bij investeringsbeslissingen deze verschillende waarden in beeld te brengen om zodoende een goed besluit te nemen. Bij woningcorporaties spelen dergelijke afwegingen sterk bij beslissingen over verkoop, renoveren of sloop-nieuwbouw.

Zie ook:  

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde                                  

Nominale waarde

Restwaarde                                     

Eindwaarde

Huurwaarde                                    

AeDexwaarde

Beleidswaarde                  

Woz-waarde

Bedrijfswaarde                                   

Uitpondwaarde

WSW-waarde

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
 • Opbrengstwaarde

  Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

 • Verkoopwaarde

  Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »