Huurwaarde

3157 bekeken

De huurwaarde is een variant op de Bedrijfswaarde, waarbij de maximale investering in een te verhuren object niet door middel van een DCF-berekening wordt bepaald, maar met behulp van de eerstejaars markthuur en de BAR.

Deze methode wordt vaak toegepast in een vroegtijdig stadium van een investeringsoverweging en is alleen bruikbaar wanneer er voldoende BAR-en ter vergelijking beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor de kantorenmarkt in een grotere plaats of voor woningen. De BAR wordt hier gebruikt als ervaringsgetal voor de verhouding tussen de huur en de maximale investering.

Het is van cruciaal belang deze berekende investeringsdekkende Huurwaarde te toetsen aan de Markthuurwaarden ter plaatse.

Zie ook:

DCF

Markthuur             
Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde                                  

Nominale waarde

Restwaarde                                     

Eindwaarde

Beleidswaarde                                    

AeDexwaarde

Rendementswaarde                    

Woz-waarde

Bedrijfswaarde                                   

Uitpondwaarde

WSW-waarde

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »