Eindwaarde

6080 bekeken

De eindwaarde van een kasstroom wordt bepaald door de werkelijke kasstroom vanaf het moment dat deze plaats vindt 'op te renten' tot het einde van de looptijd van een project.

Door de eindwaarde van alle kasstromen te bepalen, mogen deze kasstromen bij elkaar worden opgeteld. Ze hebben immers allemaal weer hetzelfde prijspeil gekregen. Door de eindwaarden bij elkaar op te tellen, kan worden bepaald hoeveel het saldo van het project aan het einde is; hoeveel staat er daadwerkelijk op de rekening?

Dit is het tegenovergestelde van de Contante waarde, waarbij wordt berekend hoeveel alle kasstromen bij elkaar nu waard zijn.

Zie ook:

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde                                  

Nominale waarde

Restwaarde                                     

Bedrijfswaarde

Huurwaarde                                    

Beleidswaarde

Rendementswaarde                    

Woz-waarde

Aedexwaarde

Uitpondwaarde

WSW-waarde

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »