Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

3312 bekeken

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is de organisatie die de leningen van woningcorporaties borgt.

Met andere woorden, het WSW staat garant voor de leningen die corporaties aangaan. Hierdoor kunnen corporaties goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt. Het bezit van de corporaties dient als onderpand voor deze leningen en deze borging. Het WSW zal dus op basis van voorzichtige uitgangspunten de bedrijfswaarde bepalen.

Het WSW heeft de volgende belangrijkste parameters:

- De stijgingsindex: de jaarlijkse huurstijging per 1 juli van dat jaar

- Overige variabele lasten en onderhoud

- Disconteringspercentage

In augustus 2010 heeft de directie besloten de algemene parameters voor de WSW-bedrijfswaardeberekening als volgt vast te stellen.

Stijgingsindex:

- jaarlijkse huurstijging 1 juli

- voor jaar 1-5: corporatiebeleid

- vanaf jaar 6: 2%

overige variabele lasten en onderhoud:

- voor jaar 1-5: corporatiebeleid

- vanaf jaar 6: 3%

Discontering:

- disconteringspercentage: 5,25%

Zie verder: http://www.wsw.nl/wetenendoen/beleid/41/

Zie ook:        

Boekwaarde

Complexwaarde

Reële waarde

Marktwaarde                                  

Nominale waarde

Restwaarde                                     

Eindwaarde

Huurwaarde                                    

Beleidswaarde

Rendementswaarde                    

Woz-waarde

Bedrijfswaarde                                   

Uitpondwaarde

Aedexwaarde

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »